Biblioteca

Acte normative referitoare la organizarea si functionarea IGSU


Ordonanta de urgenta nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

OUG-25-2004.pdf

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

OUG-21-2004.pdf

Ordonanta de urgenta nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

OUG-1-2014.pdf

Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

OMAI-1184-2006.pdf

Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

OMAI-1134-2006.pdf

Ordin nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta

OMAI-370-2004.pdf

Ordin nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

OMAI-360-2004.pdf

Instructiuni de organizare si functionare a punctelor de antrenament, poligoanelor si bazelor de pregatire ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta -ISU 05-

OIG-1423_2013_ISU-05.pdf

INSTRUCŢIUNI PRIVIND INTERVENŢIA SERVICIILOR DE URGENŢĂ PROFESIONISTE ÎN ACŢIUNI DE CĂUTARE – SALVARE - ISU 02 -

OIG-1415_2013_ISU-02.pdf

INSTRUCŢIUNI PRIVIND INTERVENŢIA SERVICIILOR DE URGENŢĂ PROFESIONISTE – INTERVENŢIE LA INCENDII - ISU 01 -

OIG-1413_2013_ISU-01.pdf

OIG de aprobare a unei "Instructiuni de organizare si funtionare a bazelor de operatii pentru situatii de urgenta" -ISU 09/2015-

OIG-160_2015_ISU-09.pdf

OIG privind organizarea si desfasurarea pregatirii personalului operativ din subunitatile de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste -ISU 06/2015-

OIG-153_2015_ISU-06.pdf

Ordonanta nr. 88 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

OG-88-2001.pdf

Lege nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

LEGE-481-2004.pdf

Lege nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGE-363-2002.pdf

Lege nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGE-329-2004.pdf

Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

LEGE-307-2006.pdf

Lege nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare

LEGE-80-1995.pdf

Hotarare nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HG-1648-2006.pdf

Hotarare nr. 1514 din 29/11/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HG-1514-2005.pdf

Hotarare nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

HG-1492-2004.pdf

Hotarare nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

HG-1491-2004.pdf

Hotarare nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HG-1490-2004.pdf

Hotarâre nr. 547 din 09/06/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila

HG-547-2005.pdf

Hotarare nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

HG-259-2005.pdf

Decizie 279 /2014 privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae in functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Decizie-279-2014.pdf