Deschiderea proiectului -BRIDGE

Deschiderea proiectului -BRIDGE

Conferința de deschidere a proiectului

 

Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE

 

Astăzi, 29 Iulie 2021, a avut loc conferința de deschidere a proiectului Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE, finanțat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, prioritatea 4.2. - ,,Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă”, obiectivul Tematic 8 Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, proiect în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență deține calitatea de Lider de proiect.

 

Obiectivul general al proiectului este Sporirea nivelului de securitate al populației prin creșterea nivelului de pregătire și prin menținerea capacității de intervenție a structurilor profesioniste pentru situații de urgență și pentru structurile responsabile de desfășurarea intervențiilor în zone montane.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creșterea eficienței intervenției serviciilor de urgență în zona transfrontalieră prin dezvoltarea infrastructurilor comune de instruire și prin modernizarea dispeceratului din Ucraina.

 

Dezvoltarea unui cadru operațional transfrontalier comun pentru situații de urgență

 

(inclusiv intervenții în zonele montane), prin desfășurarea de sesiuni comune de instruire și exerciții de cooperare și prin elaborarea unui plan comun de cooperare.

 

Creșterea capacității operaționale comune a tuturor partenerilor prin achiziționarea de vehicule speciale, mijloace tehnice și echipamente.

 

Perioada de implementare a proiectului este 27.06.2019 – 13.12.2022 și beneficiază de un buget total de 7.416.592,50 euro, din care finanțare nerambursabilă din Instrumentul European de Vecinătate : 6.675.000,01 euro.

 

Proiectul este finanțat din Instrumentul European de Vecinătate prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020.

 

Rezultatele proiectului:

  • un poligon de antrenament în Siret;
  • platformă de aterizare la Siret;
  • un centru de comandă modernizat în regiunea Cernăuți;
  • un dispecerat reabilitat în regiunea Ivano-Frankivsk; echipamente de intervenție;
  • un set comun de proceduri pentru situațiile de urgență din zona transfrontalieră;
  • personal antrenat să intervină în comun în situații de urgență;
  • un plan de cooperare și două exerciții de cooperare;
  • creșterea capacității de intervenție comună.

29.07.2021