Conferința de deschidere a proiectului SMURD 2

Conferința de deschidere a proiectului SMURD 2

Astăzi, 19 August 2021, a avut loc Conferința de deschidere aferentă proiectului ”The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations” – SMURD-2.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.2. – Sprijin pentru activități comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale și antropice, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență, Obiectivul tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranței și securității.

Obiectivul general al proiectului este creșterea siguranței și protecției populației prin îmbunătățirea pregătirii și menținerea capacității de intervenție a serviciilor de urgență profesioniste (inclusiv SMURD), în zona transfrontalieră.

        Parteneriatul în cadrul proiectului este format de instituții din România și Republica Moldova, astfel:

- Beneficiar lider: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România;

- Beneficiar 1: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne – România;

- Beneficiar 2: Ministerul Sănătății din România;

- Beneficiar 3: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova;

- Beneficiar 4: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova;

- Beneficiar 5: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași – România;

- Beneficiar 6: Institutul de Medicină Urgentă – Republica Moldova.

 

Perioada de implementare a proiectului este 28.06.2019 – 27.12.2022. Bugetul total al proiectului este în valoare de 10.026.409,71 Euro, din care finanțare nerambursabilă prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) 6.428.000,00 Euro.

Proiectul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova, având următoarele rezultate:

- 1 poligon de pregătire pentru antrenamente speciale aferent personalului pentru intervenții în situații de urgență;

- 7 platforme de aterizare pentru intervenții aeriene, dintre care 3 în România și 4 în Republica Moldova;

- 2 noi puncte SMURD în Republica Moldova;

- 2 Unități de Primiri Urgențe (UPU) în Republica Moldova;

- 1 set de proceduri comune pentru intervenții în situații de urgență;

- Creșterea capacității operaționale în Republica Moldova prin achiziția a 14 autospeciale specifice misiunilor SMURD.

 

 

19.08.2021