Index al . / legislatie / Prevenire-reglementari in domeniul situatiilor de urgenta /
Director / Fisier Marime Modificat Descriere
[dir] Director parinte      
[pdf] Decizia nr.768-2008-CE a Parlamentului European.pdf 282.2 KB 2017-Aug-22 Decizia nr.768-2008-CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea
produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
[pdf] Directiva-2006-21-CE.pdf 571.7 KB 2015-Feb-26 Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile
extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE
[pdf] Directiva-2012-18-UE-seveso-III.pdf 1.1 MB 2015-Feb-26 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente
majore care implică substanțe periculoase, de modificare
și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului
[pdf] HG-94-2014.pdf 92.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, functionarea
si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta
[pdf] HG-160-2007.pdf 945.8 KB 2015-Feb-26 Hotararea nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire
a uniformei, echipamentului de protectie si
insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru
situatii de urgenta voluntare/private
[pdf] HG-273-1994.pdf 199.6 KB 2018-Dec-21 Hotarare nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
[pdf] HG-306-2011.pdf 88.0 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere
a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene
care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
[pdf] HG-622-2004.pdf 157.3 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a produselor pentru construcţii
[pdf] HG-642-2005.pdf 44.7 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare
a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de
tipurile de riscuri specifice
[pdf] HG-856-2008.pdf 135.2 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor
din industriile extractive
[pdf] HG-1061-2008.pdf 87.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
[pdf] HG-1236-2012.pdf 38.2 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1236 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea cadrului
instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcţii şi de abrogare
a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] HG nr. 668 din 13 septembrie 2017.pdf 306.6 KB 2018-Dec-21 HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
[pdf] HGR nr.94 din 12.02.2014- actualizată la 30.12.2014.pdf 102.6 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcționarea si componenta
Comitetului National pentru situații speciale de urgenta (actualizată cu HGR nr.1151/2014)
[pdf] HGR nr.343 din 18.05.2017.pdf 147.8 KB 2017-Jul-24 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
[pdf] HGR nr.557 din 03.08.2016.pdf 168.6 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc
[pdf] HGR nr.571 din 10.08.2016.pdf 79.8 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
[pdf] HGR nr.862 din 16.11.2016.pdf 76.3 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte
de comandă de protecţie civilă
[pdf] HGR nr.901-2016 pentru modificarea si completarea HGR 1236-2012.pdf 76.1 KB 2017-Aug-22 HGR nr.901-2016 pentru modificarea si completarea HGR 1236-2012
privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011 al Parlamentului Europena si al Consiliului din 9 martie 2011
de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] HGR nr.1016 din 25.06.2004 actualizata.pdf 124.6 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 1.016 din 25 iunie 2004 (*actualizată*) privind măsurile pentru organizarea şi realizarea
schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice,
precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre
ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană (actualizată până la data de 9 iunie 2016*)
[pdf] HGR nr.1236 din 12.12.2012- actualizată.pdf 95.3 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 1236 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] HGR nr.1579 din 08.12.2005- modif cu HGR 371-2016.pdf 113.7 KB 2017-Jul-24 Hotărârea nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgenta voluntare, modificată și completată cu HGR nr.371/2016
[pdf] LEGE-6-1991.pdf 147.9 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia
de la Basel privind controlul transportului peste frontiere
al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
[pdf] LEGE-92-2003.pdf 154.3 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României
la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,
adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
[pdf] LEGE-159-2007.pdf 20.6 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor
juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea
functionarii persoanelor juridice
[pdf] Legea nr.55 din 24.03.2015.pdf 78.0 KB 2017-Jul-24 LEGE nr. 55 din 24 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
[pdf] Legea nr.59 din 11.04.2016.pdf 190.4 KB 2017-Jul-24 Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
[pdf] Lista-reglementari-tehnice-constructii.pdf 1.9 MB 2015-Feb-27 Lista reglementarilor tehnice in constructii publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei / Buletinul Constructiilor, aflate in valabilitate
la 31.05.2011
[pdf] LISTA reglementari_tehnice_01012016_actualizat_17_05_2016.pdf 1.9 MB 2017-Jul-24 Lista reglementarilor tehnice in construcții publicate in Monitorul Oficial al României / Buletinul
Construcțiilor, aflate in valabilitate la 01.01.2016
[pdf] Manual-prefect-management-inundatii-seceta.pdf 3.0 MB 2015-Feb-26  
[pdf] Manual-primar-management-inundatii-seceta.pdf 3.1 MB 2015-Feb-26 Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta
in caz de inundalii si seceta hidrologica
[pdf] Normativ-acetilena-2006.pdf 329.3 KB 2015-Feb-26 Normativ din 28/04/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor
privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu
pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
[pdf] OANRE 179 din 16.12.2015.pdf 150.2 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice
ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
[pdf] OANRE nr.5 din 2009- actualizat 01.01.2016.pdf 384.2 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 5 din 5 februarie 2009 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (actualizat până la data de
01.01.2016*)
[pdf] OIG-607-2006-extras.pdf 102.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea Procedurii
privind avizarea materialelor cu caracter de instruire
in domeniul situatiilor de urgenta
[pdf] OIG-1045-2007.pdf 64.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor
de artificii cu articole pirotehnice
[pdf] OIG_2_04.01.2019.pdf 2.5 MB 2019-Jun-25 Ordinul Inspectorului General nr. 2 din 04.01.2019 pentru aprobarea
structurii-cadru a Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
[pdf] OMAI-87-2010.pdf 179.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei
de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-89-2013.pdf 262.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii
de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate
[pdf] OMAI-106-2007.pdf 93.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 106 din 09.ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor
de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care
au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
[pdf] OMAI-112-2014.pdf 124.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări
în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010
[pdf] OMAI-118-2010.pdf 133.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire
turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
[pdf] OMAI-132-2007.pdf 230.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
[pdf] OMAI-146-2013.pdf 189.3 KB 2015-Feb-26  
[pdf] OMAI-158-2007.pdf 48.5 KB 2015-Feb-26  
[pdf] OMAI-160-2007.pdf 67.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii
de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile
voluntare si private pentru situatii de urgenta
[pdf] OMAI-163-2007.pdf 260.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-164-2007.pdf 39.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
de acordare a brevetului de pompier specialist personalului
serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile
de serviciu
[pdf] OMAI-166-2010.pdf 163.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii
şi instalaţiile aferente
[pdf] OMAI-187-2010.pdf 134.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru
comerţ
[pdf] OMAI-211-2010.pdf 189.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii
de întreţinere şi reparaţii
[pdf] OMAI-231-2011.pdf 132.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări
tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru
introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-245-2012.pdf 46.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor
de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor
meteorologice si hidrologice
[pdf] OMAI-262-2010.pdf 169.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii
pentru birouri
[pdf] OMAI-673-2008.pdf 82.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului
şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia
publică locală, în perioada 2009 - 2012
[pdf] OMAI-712-2005-OMAI-786-2005.pdf 290.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 712/2005 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
[pdf] OMAI-1436-2006.pdf 99.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1436 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a
normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva
incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale
administratiei publice centrale
[pdf] OMAI-1508-2006.pdf 60.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea
şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional
de educaţie antiseismică a elevilor
[pdf] OMAI nr.3 din 20.01.2017.pdf 117.0 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 3 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de
încercări la foc
[pdf] OMAI nr.3-2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor.pdf 117.0 KB 2017-Aug-22 OMAI nr.3-2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc
[pdf] OMAI nr.96 din 12.06.2016.pdf 126.3 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
[pdf] OMAI nr.112 din 16.07.2014.pdf 123.2 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010
[pdf] OMAI nr.129 din 25.08.2016.pdf 158.6 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
[pdf] OMAI nr.135 din 14.10.2015.pdf 225.2 KB 2017-Jul-24 Ordin nr.135din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind managementul
activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul
conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor"
[pdf] OMAI nr.138 din 23.10.2015.pdf 101.0 KB 2017-Jul-24 Ordin nr.138 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
[pdf] OMAI nr.236 din 02.10.2012.pdf 127.8 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 236 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
[pdf] OMAI nr.349 din 01.09.2004.pdf 86.2 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 349 din 1 septembrie 2004 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative interne care fac
referire la standardele naţionale
[pdf] OMAI nr.394 din 26.10.2004.pdf 160.1 KB 2017-Jul-24 ORDIN nr. 394 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc
[pdf] OMAI nr.1160-2006.pdf 224.4 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005 al MTCT pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
(OMAI nr.1160/2006)
[pdf] OMDRAPFE nr.2632 din 03.04.2017.pdf 534.3 KB 2017-Jul-24 Ordin nr. 2632/2017 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale
standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru construcţii
[pdf] OMI-108-2001.pdf 201.0 KB 2018-Dec-21 Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de
incarcariri electrostatice - D.G.P.S.I.-004
[pdf] OMIRA-14-2009.pdf 113.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare
în spaţii închise sau în aer liber
[pdf] OMIRA-28-2009.pdf 280.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
[pdf] Ordin-5-2009.pdf 491.7 KB 2015-Feb-26  
[pdf] ORDIN-47-1203-509-2003.pdf 218.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii
de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor
amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul
petrol si gaze naturale
[pdf] Ordin-88-2012.pdf 87.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de
certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
[pdf] ORDIN-223-17-05-2017.pdf 322.5 KB 2017-Jun-19 ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională
a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență
[pdf] ORDIN-269-2008.pdf 34.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea
Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 394/2004
[pdf] ORDIN-271-2005.pdf 46.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de
recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul
produselor pentru constructii
[pdf] ORDIN-373-2002.pdf 78.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru
al organismului national de standardizare
[pdf] Ordin-520-1318-2006.pdf 52.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii
de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase
[pdf] ORDIN-542-2003.pdf 280.3 KB 2018-Dec-21 Ordin nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei
privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea,
aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice ai a rezultatelor
activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului,
urbanism si habitat
[pdf] Ordin-551-1475-2006.pdf 224.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile
de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor
de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de
uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure
[pdf] Ordin-647-2005.pdf 55.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în
care sunt implicate substanţe periculoase
[pdf] Ordin-663-2010.pdf 1.6 MB 2015-Feb-26 Ordin nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor
tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte,
supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010
"Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010
"Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7- 2010
"Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie
gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă
şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10- 2010
"Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"
[pdf] ORDIN-720-2004.pdf 100.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei
organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii
echipamentelor sub presiune
[pdf] ORDIN-806-2004.pdf 174.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor:
1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003,
58/2004 si 115/2004
[pdf] ORDIN-1410-2004.pdf 83.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din
Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea,
avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si
a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea
teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
[pdf] Ordin-1422-192-2012.pdf 334.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră
[pdf] Ordin-1558-2004.pdf 249.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1558 din 26 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii
[pdf] ORDIN-1822-2004.pdf 161.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii
pe baza performanţelor de comportare la foc
[pdf] Ordin-1832-856-2011.pdf 623.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
[pdf] Ordin-2141-92-2013.pdf 116.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 2141/92 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii
privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produselor pentru construcţii
[pdf] Ordin-2142-91-2013.pdf 210.1 KB 2018-Dec-21 Ordin nr. 2142/91 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii
privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană
a produselor pentru construcţii
[pdf] ORDIN-3825-2013.pdf 909.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 3825 din 3 iunie 2013 privind aprobarea regulamentelor
concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea
apăr viaţa"
[pdf] Ordin 159 IG -2015 procedura de efectuare a auditului de supraveghere.pdf 126.1 KB 2017-Aug-22 Ordin 159 IG -2015 procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor
autorizate pentru efectuare lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor
[pdf] Ordinul nr. 89 din 10 mai 2018.pdf 113.8 KB 2018-Dec-21 Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
[pdf] Ordinul nr. 156 din 11 decembrie 2017.pdf 111.0 KB 2018-Dec-21 OMAI nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
[pdf] Ordinul nr. 4494 din 11 aprilie 2018.pdf 351.9 KB 2018-Dec-21 Ordinul 4494/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
[pdf] Ordonanta nr.20 din 18.08.2010-actualizată 2015.pdf 109.9 KB 2017-Jul-24 Ordonanța 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației
Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
[pdf] OUG-20-2010.pdf 71.1 KB 2015-Feb-26 Ordonantar. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor
[pdf] OUG-37-2012.pdf 15.8 KB 2015-Feb-26 Ordonanta de urgenta nr. 37 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea
unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012
ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul
de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
[pdf] OUG-75-2004.pdf 115.3 KB 2015-Feb-26 Ordonanta de urgenta nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea
formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor
fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice
[pdf] PROCEDURA-evaluare-2005.pdf 58.2 KB 2015-Feb-26 Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor
autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru
produse pentru constructii
[pdf] PROTOCOL-62170-9647-2013.pdf 1.3 MB 2015-Feb-26 Protocol privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta
a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national
preuniversitar si superior
[pdf] protocol165067.pdf 391.4 KB 2016-Jan-06 Protocol de colaborare ANP - IGSU, in scopul asigurarii cadrului de colaborare
intre cele doua parti in vederea dezvoltarii unor activitati de educare preventiva, cu tematica
de protectie civila, aparare impotriva incendiilor si prim ajutor in unitatile din sistemul
administratiei penitenciarelor.
[pdf] protocol165198.pdf 224.9 KB 2016-Jan-06 Protocol de colaborare intre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
si Secretariatul de Stat pentru Culte din Romania pentru promovarea de campanii
de educare si informare a populatiei in cadrul comunitatilor
religioase/parohiale.
[pdf] REGLEMENTARI-tehnice.pdf 76.0 KB 2015-Feb-26 Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor
de construcţii şi instalaţii
[pdf] Regulament UE 364-2016.pdf 348.9 KB 2017-Jul-24 Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului
la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului
[pdf] Regulamentul-305-2011.pdf 1.1 MB 2015-Feb-26 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al parlamentului European si
al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții
și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] Regulamentul-764-2008.pdf 116.8 KB 2015-Feb-26 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare
a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate
în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei
nr. 3052/95/CE
[pdf] Regulamentul-765-2008.pdf 196.5 KB 2015-Feb-26 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare
și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea
produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
112 Fisiere - 0 Directoare Marime totala: 35.6 MB    
Realizator: Webmaster

Cautare Cautare:


Conectare Acces utilizatori inregistrati:
Nume utilizator:
Parola: