Index al . / legislatie / Prevenire-reglementari in domeniul situatiilor de urgenta /
Fisier Marime Modificat Descriere
[dir] Director parinte      
[pdf] Directiva-2006-21-CE.pdf 571.7 KB 2015-Feb-26 Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 15 martie 2006 privind gestionarea deseurilor din industriile
extractive si de modificare a Directivei 2004/35/CE
[pdf] Directiva-2012-18-UE-seveso-III.pdf 1.1 MB 2015-Feb-26 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente
majore care implică substanțe periculoase, de modificare
și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului
[pdf] HG-94-2014.pdf 92.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, functionarea
si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta
[pdf] HG-160-2007.pdf 945.8 KB 2015-Feb-26 Hotararea nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire
a uniformei, echipamentului de protectie si
insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru
situatii de urgenta voluntare/private
[pdf] HG-273-1994.pdf 127.1 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
[pdf] HG-306-2011.pdf 88.0 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere
a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene
care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
[pdf] HG-560-2005.pdf 50.8 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii
la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă,
precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
[pdf] HG-622-2004.pdf 157.3 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere
pe piaţă a produselor pentru construcţii
[pdf] HG-642-2005.pdf 44.7 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare
a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de
tipurile de riscuri specifice
[pdf] HG-804-2007.pdf 166.0 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor
de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
[pdf] HG-856-2008.pdf 135.2 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor
din industriile extractive
[pdf] HG-1061-2008.pdf 87.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
[pdf] HG-1236-2012.pdf 38.2 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1236 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea cadrului
instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcţii şi de abrogare
a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] HG-1579-2005.pdf 84.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
[pdf] HG-1739-2006.pdf 52.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor
de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării
privind securitatea la incendiu
[pdf] HG-2288-2004.pdf 86.8 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării
principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele,
celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
[pdf] LEGE-6-1991.pdf 147.9 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia
de la Basel privind controlul transportului peste frontiere
al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
[pdf] LEGE-92-2003.pdf 154.3 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României
la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,
adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
[pdf] LEGE-159-2007.pdf 20.6 KB 2015-Feb-26 Lege nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor
juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea
functionarii persoanelor juridice
[pdf] Lista-reglementari-tehnice-constructii.pdf 1.9 MB 2015-Feb-27 Lista reglementarilor tehnice in constructii publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei / Buletinul Constructiilor, aflate in valabilitate
la 31.05.2011
[pdf] Manual-prefect-management-inundatii-seceta.pdf 3.0 MB 2015-Feb-26  
[pdf] Manual-primar-management-inundatii-seceta.pdf 3.1 MB 2015-Feb-26 Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta
in caz de inundalii si seceta hidrologica
[pdf] Normativ-acetilena-2006.pdf 329.3 KB 2015-Feb-26 Normativ din 28/04/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor
privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu
pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
[pdf] OIG-104-2014.pdf 74.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 104/IG din 6 martie 2014 pentru aprobarea Procedurii
privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor
de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat
de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
[pdf] OIG-607-2006-extras.pdf 102.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea Procedurii
privind avizarea materialelor cu caracter de instruire
in domeniul situatiilor de urgenta
[pdf] OIG-779-2010.pdf 132.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr.779 IG / 19.07.2010 pentru aprobarea Procedurii
de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi
control al riscurilor la incendiu
[pdf] OIG-1045-2007.pdf 64.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor
de artificii cu articole pirotehnice
[pdf] OMAI-3-2011.pdf 437.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu
şi protecţia civilă
[pdf] OMAI-87-2010.pdf 179.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei
de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul
apărării împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-89-2013.pdf 262.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii
de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate
[pdf] OMAI-106-2007.pdf 93.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 106 din 09.ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor
de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care
au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
[pdf] OMAI-112-2014.pdf 124.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări
în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010
[pdf] OMAI-118-2010.pdf 133.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire
turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
[pdf] OMAI-130-2007.pdf 112.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 130 din 25 ianuarie 2009 pentru aprobarea Metodologiei
de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
[pdf] OMAI-132-2007.pdf 230.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
[pdf] OMAI-146-2010.pdf 189.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 146/1427 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare
[pdf] OMAI-158-2007.pdf 48.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor
de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor
private pentru situatii de urgenta
[pdf] OMAI-160-2007.pdf 67.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii
de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile
voluntare si private pentru situatii de urgenta
[pdf] OMAI-163-2007.pdf 260.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-164-2007.pdf 39.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului
de acordare a brevetului de pompier specialist personalului
serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile
de serviciu
[pdf] OMAI-166-2010.pdf 163.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii
şi instalaţiile aferente
[pdf] OMAI-187-2010.pdf 134.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru
comerţ
[pdf] OMAI-195-2007.pdf 79.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenta
[pdf] OMAI-210-2007.pdf 364.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei
privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu,
modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi
reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008
[pdf] OMAI-211-2010.pdf 189.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii
de întreţinere şi reparaţii
[pdf] OMAI-231-2011.pdf 132.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări
tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru
introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
[pdf] OMAI-245-2012.pdf 46.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor
de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor
meteorologice si hidrologice
[pdf] OMAI-250-2010.pdf 23.0 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea
programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
[pdf] OMAI-262-2010.pdf 169.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii
pentru birouri
[pdf] OMAI-607-2005.pdf 184.0 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei
de control privind supravegherea pietei produselor pentru
constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
[pdf] OMAI-673-2008.pdf 82.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului
şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia
publică locală, în perioada 2009 - 2012
[pdf] OMAI-712-2005-OMAI-786-2005.pdf 290.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 712/2005 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
[pdf] OMAI-718-2005.pdf 89.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanta privind structura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
[pdf] OMAI-770-2005.pdf 39.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 770 din 24 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului
de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi
a celor de distrugere a muniţiei neexplodate
[pdf] OMAI-1436-2006.pdf 99.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1436 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a
normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva
incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale
administratiei publice centrale
[pdf] OMAI-1508-2006.pdf 60.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea
şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional
de educaţie antiseismică a elevilor
[pdf] OMI-108-2001.pdf 146.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de
incarcariri electrostatice - D.G.P.S.I.-004
[pdf] OMIRA-14-2009.pdf 113.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare
în spaţii închise sau în aer liber
[pdf] OMIRA-28-2009.pdf 280.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
[pdf] OMIRA-483-2008.pdf 164.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 483 din 19 mai 2008 privind organizarea şi desfăşurarea
programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru
prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
[pdf] Ordin-5-2009.pdf 491.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 5 din 5 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale
[pdf] ORDIN-47-1203-509-2003.pdf 218.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii
de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor
amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul
petrol si gaze naturale
[pdf] Ordin-88-2012.pdf 87.1 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de
certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
[pdf] ORDIN-269-2008.pdf 34.7 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea
Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 394/2004
[pdf] ORDIN-271-2005.pdf 46.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de
recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul
produselor pentru constructii
[pdf] ORDIN-373-2002.pdf 78.9 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru
al organismului national de standardizare
[pdf] Ordin-520-1318-2006.pdf 52.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii
de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase
[pdf] ORDIN-542-2003.pdf 226.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei
privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea,
aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice ai a rezultatelor
activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului,
urbanism si habitat
[pdf] Ordin-551-1475-2006.pdf 224.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile
de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor
de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de
uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure
[pdf] Ordin-647-2005.pdf 55.4 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în
care sunt implicate substanţe periculoase
[pdf] Ordin-663-2010.pdf 1.6 MB 2015-Feb-26 Ordin nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor
tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte,
supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010
"Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010
"Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7- 2010
"Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie
gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă
şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10- 2010
"Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"
[pdf] ORDIN-720-2004.pdf 100.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei
organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii
echipamentelor sub presiune
[pdf] ORDIN-806-2004.pdf 174.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor:
1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003,
58/2004 si 115/2004
[pdf] ORDIN-1410-2004.pdf 83.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din
Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea,
avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si
a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea
teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
[pdf] Ordin-1422-192-2012.pdf 334.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră
[pdf] Ordin-1558-2004.pdf 249.5 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1558 din 26 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii
[pdf] ORDIN-1822-2004.pdf 161.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii
pe baza performanţelor de comportare la foc
[pdf] Ordin-1832-856-2011.pdf 623.6 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
[pdf] Ordin-2141-92-2013.pdf 116.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 2141/92 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii
privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produselor pentru construcţii
[pdf] Ordin-2142-91-2013.pdf 70.2 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 2142/91 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii
privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană
a produselor pentru construcţii
[pdf] Ordin-2207-2014.pdf 100.8 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 2207 din 7 noiembrie 2014 privind aprobarea Listei
cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru construcţii
[pdf] ORDIN-3825-2013.pdf 909.3 KB 2015-Feb-26 Ordin nr. 3825 din 3 iunie 2013 privind aprobarea regulamentelor
concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea
apăr viaţa"
[pdf] OUG-20-2010.pdf 71.1 KB 2015-Feb-26 Ordonantar. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor
[pdf] OUG-37-2012.pdf 15.8 KB 2015-Feb-26 Ordonanta de urgenta nr. 37 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea
unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012
ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul
de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
[pdf] OUG-75-2004.pdf 115.3 KB 2015-Feb-26 Ordonanta de urgenta nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea
formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor
fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice
[pdf] PROCEDURA-evaluare-2005.pdf 58.2 KB 2015-Feb-26 Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor
autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru
produse pentru constructii
[pdf] PROCEDURA-recunoastere-2005.pdf 17.2 KB 2015-Feb-26 Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice
nationale in domeniul produselor pentru constructii
[pdf] PROTOCOL-62170-9647-2013.pdf 1.3 MB 2015-Feb-26 Protocol privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta
a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national
preuniversitar si superior
[pdf] protocol165067.pdf 391.4 KB 2016-Jan-06 Protocol de colaborare ANP - IGSU, in scopul asigurarii cadrului de colaborare
intre cele doua parti in vederea dezvoltarii unor activitati de educare preventiva, cu tematica
de protectie civila, aparare impotriva incendiilor si prim ajutor in unitatile din sistemul
administratiei penitenciarelor.
[pdf] protocol165198.pdf 224.9 KB 2016-Jan-06 Protocol de colaborare intre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
si Secretariatul de Stat pentru Culte din Romania pentru promovarea de campanii
de educare si informare a populatiei in cadrul comunitatilor
religioase/parohiale.
[pdf] protocol165447.pdf 131.7 KB 2016-Jan-06 Protocol de colaborare intre Autoritatea Nationala pentru Calificari si
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
[pdf] REGLEMENTARI-tehnice.pdf 76.0 KB 2015-Feb-26 Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor
de construcţii şi instalaţii
[pdf] Regulamentul-305-2011.pdf 1.1 MB 2015-Feb-26 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al parlamentului European si
al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții
și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[pdf] Regulamentul-764-2008.pdf 116.8 KB 2015-Feb-26 Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare
a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate
în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei
nr. 3052/95/CE
[pdf] Regulamentul-765-2008.pdf 196.5 KB 2015-Feb-26 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare
și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea
produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
95 Fisiere - 0 Directoare Marime totala: 27.4 MB    
Realizator: Webmaster

Cautare Cautare:


Conectare Acces utilizatori inregistrati:
Nume utilizator:
Parola: