IGSU
avizare/autorizare

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 307/2006 pe baza documentelor prevăzute de metodologia aprobată cu Ordinul M.A.I. nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

PROCEDURI RECOMANDATE

Autorizarea Laboratoarelor de încercări la foc se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 307/2006, pe baza documentelor prevăzute în Ordinul M.A.I. nr. 770/2005, modificat cu Ordinul M.I.R.A. nr. 311/2007.

  • Ordinul M.A.I. nr. 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate (cu modificaarile si completarile ulterioare)

Avizarea şi autorizarea construcţiilor şi amenajărilor în domeniul securităţii la incendiu se realizează în concordanţă cu prevederile H.G.R. nr. 1739/2006, pe baza documentelor prevăzute în normele metodologice aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 3/2011.

  • H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
  • Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Avizarea şi autorizarea adăposturilor de protecţie civilă şi a punctelor de comandă se realizează în concordanţă cu prevederile H.G.R. nr. 560/2005, modificată cu H.G.R. nr. 37/2006, pe baza documentelor prevăzute în normele metodologice aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 3/2011.

 
  • DACEA
  • Informare Preventiva
  • ASPR
 
 
 
  • EMERSYS
  • Logo Ziua Informarii Preventive
  • Schengen si CNAI
  • Schengen si CNAI