IGSU
Proiect RO-RISK cod SIPOCA 30
Proiect RO-RISK cod SIPOCA 30
RO-RISK - Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă - cod SIPOCA 30

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă , instituţie aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, derulează începând cu data de 17.03.2016, proiectul „Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional (RO-RISK)”, cod SIPOCA 30 cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare nr. 3/17.03.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.


Valoarea totală a proiectului este de 31.847.643,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată din Fondul Social European reprezintă 26.712.408, 67 lei.


Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 18 luni şi îşi propune realizarea unei prime evaluări a riscurilor de dezastre la nivel naţional, sub aspectul impactului asupra siguranţei cetăţenilor, precum şi cel social, economic şi de mediu, pe baza unor instrumente şi a unui cadru metodologic unitar.


Rezultatele proiectului vor putea fundamenta deciziile strategice care să vizeze reducerea riscurilor de dezastre şi, implicit, creşterea siguranţei cetăţeanului şi a mediului de afaceri.


Proiectul îşi propune să aducă beneficii directe şi indirecte la nivelul tuturor autorităţilor administraţiei publice, cunoaşterea riscurilor la care sunt supuse comunităţile, având drept urmare, o actualizare şi o creştere a calităţii planurilor de prevenire şi răspuns la situaţii de urgenţă, generate de manifestarea tipurilor de riscuri pe care autorităţile administraţiei publice le gestionează şi le pun în aplicare în astfel de situaţii.


Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are în cadrul proiectului rolul de beneficiar şi de lider al parteneriatului cu 13 instituţii, cărora le revin o serie de responsabilităţi în implementarea proiectului.


PARTENERI:

 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • INSTITUL NAŢIONAL DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA BUCUREŞTI
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA”
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ„URBAN-INCERC”
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI
 • INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE
 • UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
 • AGENŢIA NUCLEARĂ ŞI PENTRU DEŞEURI RADIOACTIVE
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE
 • INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ
Alte documente
Legaturi utile