IGSU


ANUNȚURI DISPONIBILIZĂRI

Anunturi privind disponibilizările de bunuri materilale.

 

DOTARE SPECIFICĂ

Structurile logistice asigură achiziționarea și dotarea unităților proprii cu echipamente de protecție la intervenție, uniforme, precum și cu mijloace și echipamente de intervenție: autospeciale și accesorii, substanțe stingătoare etc.

 

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE / SALVARE

Echipamente specifice de protecție și salvare utilizate de echipele de intervenție.