IGSU


CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A AUTORIZĂRII PERSOANELOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Autorizarea persoanelor care execută lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, se efectuează conform Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată cu Ordinul M.A.I. nr.87 din 06.04.2010.

 

AVIZAREA ŞI AUTORIZAREA PERSOANELOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 307/2006 pe baza documentelor prevăzute de metodologia aprobată cu Ordinul M.A.I. nr. 87/2010.