IGSU
BULETIN INFORMATIV ANUAL LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.


Art. 5(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: