IGSU

Program de funcţionare: Luni-Vineri, interval orar 08:00-16:00

Locaţie - Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucuresti
Telefon: +40212086150; Fax: +40212420990; e-mail: igsu@mai.gov.ro

Aici pot fi trimise copii după actul de identitate, în condițiile legii: contact@igsu.ro


Vă rugăm să transmiteţi solicitările dumneavoastră către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin poşta sau prezentarea directă la adresa menţionată mai sus, telefonic, prin fax sau e-mail (vezi mai sus) ori utilizând formularul de contact (vezi mai jos).
Comunicarea dumneavoastră va fi înregistrată şi vă vom răspunde în cel mai scurt timp, dar pentru aceasta este necesar să completati corect cel putin campurile obligatorii (marcate cu *).
Vă rugăm să nu folositi diacritice (ă, â, î, ş, ţ).

IMPORTANT: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de soluţionare a petiţiilor).

Pentru transmiterea cererilor conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să utilizaţi formularul din pagina corespunzatoare (clic aici!).Vizualizaţi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pe o hartă mai mare