IGSU
Cooperare internaţională la nivelul IGSU

Inspectoratul General poartă responsabilitatea derulării acţiunilor de relaţii internaţionale, asumării angajamentelor impuse de integrarea euro-atlantică şi armonizării cu cerinţele mediului internaţional în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.

Obiectivul principal al IGSU este să menţină, să dezvolte şi să extindă relaţiile de cooperare cu organismele şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu instituţiile naţionale cu atribuţii specifice domeniului, pe baza convenţiilor, tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul managementului urgenţelor civile.

Uniunea Europeană
  Începând cu 1 ianuarie 2007, noul statut al României de membru deplin al Uniunii Europene, a intensificat rolul său în cadrul procesului de luare a deciziei la nivelul instituţiilor europene:
 • Grupul de lucru din cadrul Consiliului UE privind Protecţia Civilă (PROCIV)
 • Comitetul de Protecţie Civilă din cadrul Comisiei Europene
 • Grupuri de experţi în cadrul Comisiei Europene
 • Comitetul Autorităţilor Competente responsabile cu implementarea Directivei SEVESO II
  În vederea întăririi cooperării în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă, activitatea IGSU s-a axat pe următoarele direcţii:
 • Participare la programul de pregătire a experţilor de protecţie civilă şi schimb de experţi
 • Participare activă la exerciţiile de managementul situaţiilor de urgenţă cu experţi şi echipe (EU-TACOM 2006-BG, EUROMED 2007-FR, EU-ALBIS 2008-CZ) sau observatori /evaluatori (EUSCEX 2004-FI, EUDREX 2004–AT, EUPOLEX 2005-PL, EU-DANEX 2006-DK, EU-LUX 2007-LU, EU-FLOODEX 2009-NL, EU-MODEX 2010-DE, TEREX 2010-IT, EVROS 2010-GR)
 • Furnizarea de asistenţă umanitară internaţională solicitată prin Mecanism
 • Derularea de programe co-finanţate din fondurile Comisiei Europene (SAFE QUAKE 2010, UP-SAFETY 2010) şi exerciţii (EU-HUROMEX 2008, EU-DANUBIUS 2009)

Mai mult, România a primit asistenţă internaţională prin Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă în 2005, 2006 şi 2008, 2010 ca urmare a consecinţelor dezastruoase ale inundaţiilor.

NATO

IGSU ia parte la îndeplinirea misiunilor Alianţei Nord Atlantice în domeniul planificării urgenţelor civile. Există anumite domenii cărora li se acordă o atenţie deosebită: protecţia infrastructurii critice, pregătirea pentru managementul consecinţelor în caz de dezastre naturale şi incidente ce implică agenţi chimici, biologici, radiologici, dar şi informare publică.

Cooperare regională
Cooperare bilaterală
  IGSU dezvoltă şi intensifică relaţii de cooperare bilaterală în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă cu statele cu care România a semnat acorduri specifice:
 • Asistenţă reciprocă în caz de urgenţă (BG,HU,MD,TK)
 • Managementul situaţiilor de urgenţă (AZ,CZ,DE,FR,UK,USA)
De asemenea, sunt întreprinse acţiuni pentru semnarea de acorduri cu alte state: BE,BY,IT,JO,MK,SR,UA.
Asistenţă Internaţională
  IGSU a fost implicat activ în acordarea de asistenţă umanitară internaţională către statele afectate de dezastre:
 • 2006- Materiale anti-poluare Bulgaria (poluare pe Dunăre)
 • 2006- Materiale de protecţie la inundaţii Ungaria
 • 2007- Mijloace aeriene de luptă împotriva incendiilor de pădure Grecia
 • 2010- Materiale de protecţie la inundaţii şi noroiul roşu Ungaria
 • 2010- Materiale de protecţie la inundaţii şi echipe de intervenţie Moldova
 • 2011- Evacuare aeriană de urgenţă Libia
 • 2011- Asistenţă materială Turcia (cutremurul din Van)
 • 2012 - Materiale de protecţie la inundaţii Bulgaria
Exerciţii internaţionale
 • ICELAND-”Cooperative Safeguard” 1997
 • MACEDONIA-“Rescuer” 1997
 • ROMANIA -“BARNEY HEFAISTOS” 2001
 • UKRAINE- “Transcarpathia” 2000
 • CROATIA-”Taming the Dragon” 2002
 • ROMANIA-“DACIA” 2003
 • UKRAINA NATO/PfP “Joint Assistance” 2005
 • BULGARIA - EU Exercise “EU-TACOM” 2006
 • ITALIA NATO/PfP “Lazio 06” 2006
 • CROATIA - NATO/PfP “Idassa” 2007
 • MOLDOVA - NATO/PfP “CODRII” 2011
Cooperare profesională
Proiecte
Documente internaţionale relevante
International relevant documents (English)