IGSU
Programe Europene 2007-2013:

I.1 Programe operationale

a) Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013

I.2 Programe transfrontaliere

a) Programul Operational Comun România - Ucraina - Republica Moldova

b) Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Programe Europene 2014-2020

II.1 Programe operationale

a) Programul Operational Infrastructura Mare

b) Programul Operational Regional

c) Programul Operational Capacitate Administrativă

II.2 Programe transfrontaliere

a) Programul Operational Comun România - Republica Moldova

b) Programul Operational Comun România - Ucraina

c) Programul Interreg V-A România - Bulgaria

II.3 Mecanismul Financiar Norvegian

II.4 Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare - FAMI

II.5 Programul ERASMUS

Asistență Financiară: