IGSU - Intervenția în situații de urgență


GENERALITĂȚI

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este componenta Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă care asigură coordonarea unitară şi permanentă, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Centrul Operaţional Național este structura specializată a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională la nivel naţional a situaţiilor de urgenţă. Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, Centrul Operaţional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative. Gestionarea operaţională a situaţiilor de urgenţă la nivel naţional se realizează prin Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei, constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.