IGSU
 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.G.S.U., precum şi a structurilor subordonate acestuia;
 • Structura organizatorică, atribuţiile structurilor din cadrul I.G.S.U. şi programul de funcţionare;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea I.G.S.U., precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Programul de audienţe al conducerii I.G.S.U.;
 • Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice şi al ordinii şi siguranţei publice;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de I.G.S.U.;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al I.G.S.U. şi bilanţul contabil;
 • Veniturile salariale ale personalului I.G.S.U.;
 • Acorduri încheiate de I.G.S.U. cu parteneri externi;
 • Informaţii privind relaţiile bilaterale, organizaţiile internaţionale şi cooperarea regională;
 • Sinteze ale activităţilor desfăşurate în domeniul administraţiei publice;
 • Documente privind măsurile de interes public întreprinse de către I.G.S.U. pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
 • Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică / informare preventivă;
 • Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • Documentaţii de achiziţii pentru acţiunile organizate şi desfăşurate la nivelul I.G.S.U.;
 • Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;
 • Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite unităţilor I.G.S.U.;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale I.G.S.U.;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Priorităţile I.G.S.U. în domeniul resurselor umane;
 • Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al personalului din I.G.S.U.;
 • Date de contact şi de prezentare a instituţiilor de formare iniţială a personalului I.G.S.U.;
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 • Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • Legislaţie pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 • Lista societăţilor care au obţinut avizul IGSU în vederea autorizării ca furnizori de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al IGSU;
 • Informaţii şi măsuri preventive privind acţiunile pe care populaţia trebuie să le adopte în cazul producerii unui accident major;
 • Raportul privind progresul României în implementarea Cadrului de Acţiuni de la Hyogo;
 • Programele de pregătire profesională pentru ocupaţiile din C.O.R. specifice domeniului de activitate al I.G.S.U.;
 • Date statistice cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea SVSU/SPSU;
 • Avize emise pentru programele de pregătire profesională privind ocupaţiile din sfera de activitate SVSU/SPSU;
 • Programe de activităţi cultural – educative, documente şi fotografii privind istoria pompierilor;
 • Informări privind activitatea desfăşurată în cadrul CNSU;
 • Informări referitoare la gestionarea unor situaţii de urgenţă;
 • Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru desfăşurarea activităţilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu;
 • Agenda activităţilor de informare preventivă derulate la nivel naţional;
 • Procedura de autorizare a persoanelor fizice şi juridice ce asigură identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu.

 
 • DACEA
 • Informare Preventiva
 • ASPR
 
 
 
 • EMERSYS
 • Logo Ziua Informarii Preventive
 • Schengen si CNAI
 • Schengen si CNAI