IGSU
Documente emise

Lista documentelor de interes public emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituției, precum şi a structurilor subordonate; structura organizatorică, atribuţii şi programul de funcţionare; numele şi prenumele persoanelor din conducere, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice; coordonate de contact ale instituţiei, programul de audienţe al conducerii, programele şi strategiile proprii; evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate; sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; veniturile salariale ale personalului; acorduri încheiate ...

 
Documente produse/gestionate

Lista documentelor produse și/sau gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului general şi şefilor unităţilor subordonate; planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă; programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu; puncte de vedere privitoare la modul de interpretare si aplicare a unor acte normative; note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control; documente necesare elaborării, avizării şi negocierii ...