IGSU - Prevenirea situațiilor de urgență
prevenirea situatiilor de urgenta


GENERALITĂȚI

La nivel național activitatea de prevenire este condusă prin structura specializată din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumită "Inspecția de Prevenire".

 

ANALIZA RISCURILOR

Metode și proceduri privind evaluarea riscului de incendiu avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

 

AVIZARE ȘI/SAU AUTORIZARE

Avizarea/autorizarea/acordul este modalitatea de certificare a respectării unor cerinţe, criterii, standarde ori prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

 

INFORMARE PREVENTIVĂ

Informarea preventivă este, potrivit legii, o activitate preventivă planificată, organizată şi desfăşurată în scopul gestionării riscurilor.

 

PREGĂTIREA POPULAȚIEI

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal.

 

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Supravegherea pieţei produselor de construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale de securitate la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

 

SEVESO

Scopul Directivei Seveso este acela de prevenire a riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase și de limitare a consecinţelor unor astfel de accidente într-o manieră consecventă şi eficientă.