IGSU - Responsabil Legea nr.544/2001

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este:

Funcţionar public Gabriela Tohănean

 • Adresa: București, str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
 • Telefon: 0212086150, int. 27109, 27327
 • Fax: 0212420990
 • E-mail:informare.publica@mai.gov.ro
 • LUNI - VINERI: 08.00 - 16.00

Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:

Liste documente emise și produse/gestionate:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001, informaţiile de interes public.


 
 • DACEA
 • Informare Preventiva
 • ASPR
 
 
 
 • EMERSYS
 • Logo Ziua Informarii Preventive
 • Schengen si CNAI
 • Schengen si CNAI