IGSU - Responsabil Legea nr.544/2001

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, este:

Funcţionar public Gabriela Tohănean

 • Adresa: București, str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
 • Telefon: 0212086150, int. 27.385 și 27.386
 • Fax: 021.208.45.37
 • E-mail:informare.publica@mai.gov.ro
 • LUNI - VINERI: 08.00 - 16.00

Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:

Liste documente emise și produse/gestionate:

Servicii de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

În unităţile Ministerului Afacerilor Interne (conform OMAI nr. 157 din 10 octombrie 2016), costurile serviciilor de copiere a documentelor, aferente unei operaţiuni tehnice de copiere, sunt următoarele:

a) 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior;

b) 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3.

Modalităţile prin care se poate efectua plata serviciilor de copiere sunt următoarele:

a) în numerar – la casieria Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, mun. Bucureşti

Program: luni – vineri, în intervalul orar 14.00 – 16.00

b) prin virament, în contul de trezorerie, cu menţiunile:

 • Beneficiar: BUGETUL DE STAT
 • Cod fiscal: 4203997
 • Cont IBAN: RO87TREZ70020360150XXXXX
 • Trezorerie operativă Municipiul Bucureşti
 • Explicaţia: alte venituri.

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001, informaţiile de interes public.