IGSU
Directiva Seveso

În Europa, accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislaţii care vizează prevenirea şi controlul acestor accidente. Accidentul de la Seveso a fost un accident industrial de mare amploare, care a avut loc la un reactor chimic din incinta unei fabrici de pesticide din nordul Italiei. Atunci a fost eliberat în atmosferă un nor de dioxină, o substanță cunoscută pentru efectele ei cancerigene. 37.000 de persoane au intrat în contact cu aerul contaminat, au fost găsite mii de animale moarte, iar solul a fost contaminat. Zona afectată (circa 18 km2) cuprindea în special orașul Seveso, aflat la 15 km de Milano, oraș care ulterior a fost evacuat. Gravitatea accidentului a determinat Consiliul Europei să emită așa-numita Directivă Seveso, prin care s-au introdus reglementări stricte privind producerea și stocarea a cca. 80 de substanțe considerate foarte periculoase.

În 1982 a fost adoptata prima Directiva UE 82/501/CEE - aşa-numita Directivă Seveso. La 9 decembrie 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE a Consiliului, aşa-numita Directivă Seveso II. Aceasta directivă a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE. Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă.

Scopul Directivei Seveso II este dublu. În primul rând, directiva are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase. În al doilea rând, deoarece accidentele continuă să se producă, directiva are ca scop limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu). Ambele obiective trebuie urmate în vederea asigurării unor niveluri înalte de protecţie pe întreg teritoriul Comunităţii, într-o manieră consecventă şi eficientă.

Autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a Directivei Seveso II sunt:

  • la nivel naţional: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Garda Naţională de Mediu;
  • la nivel regional: Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului şi Comisariatele Regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu;
  • la nivel local: Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu.

DOCUMENTE
GHID
APLICAREA PREVEDERILOR ORDINULUI NR. 3710/1212/99/2017 DIN 19 IULIE 2017