Asistență Financiară

Proiect Banca Mondială

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă coordonează implementarea proiectului „Managementul Riscurilor la Dezastre” inițiat în 2018. Proiectul este susţinut financiar de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare. În cadrul acestui proiect vor fi reabilitate o serie de clădiri aparţinând Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

In etapa preliminară demarării fiecărui subproiect se realizează o analiză a riscurilor de mediu şi a riscurilor sociale asociate cu activităţile ce urmează a fi implementate.. Această analiză are la baza Cadrul de Management de Mediu si Social care a fost întocmit pentru acest proiect și care poate fi consultat AICI.

Pentru a asigura transparenţă şi o bună informare a publicului interesat, documentul care evidenţiază riscurile de mediu şi cele sociale precum şi modul de gestionare a acestora pe parcursul implementării subproiectului este supus consultării publice.

Mai jos regăsiți lista subproiectelor pentru care a fost întocmit Planul de management de mediu si social, data desfășurării consultării publice precum și linkul către documentul respectiv.

Data consultării publice Documente supuse consultării
Detașamentul de pompieri Mizil 16 septembrie 2020 PMSM (ro) ESMP (en)

De asemenea, dorim să vă informăm cu privire la existența unui mecanism de preluare și soluționare a petițiilor/reclamațiilor, dedicat acestui proiect, mecanism care stă la dispoziția publicului pentru comunicarea posibilelor efecte adverse generate de subproiecte, dar și a sugestiilor sau solicitărilor de informații cu privire la Proiect. În acest sens, ne puteți contacta prin mijloacele enunțate mai jos.

    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa:
  • Strada Banul Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucureşti;
  • Tel: +40212086150; int: 27330 / 27320 / 27321 / 27112;
  • E-mail: petitii.uip@igsu.ro

Dacă doriți să formulați sugestii de îmbunătățire a măsurilor de gestionare a impacturilor de mediu și sociale asociate fiecărui subproiect asteptăm sugestiile dumneavoastră prin mijloacele enumerate mai sus și pe canalele puse la dispozitie de Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene pentru subproiectele aflate în aria lor de competență.

De asemene vî invităm să participați la consultările publice organizate pentru fiecare subproiect. Menționăm că documentele supuse consultării sunt publicate pe site cu minim 12 zile inainte

Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
descriere proiect

Documente proiect:

Descriere Proiect.pdf
Publicat: 1/21/2021 12:00:00 AM